මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය සඳහා උපදෙස් 9 ක්

එය මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය ගැන නම්, මෙය ආරම්භ කිරීමට අදට වඩා හොඳ කාලයක් නොමැත. ඔබගේ ණය ගෙවීම හෝ ඔබේ අනාගතයේ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය සහතික කිරීම වුවත්, ඔබේ ඉලක්ක වේගයෙන් ළඟා කර ගැනීමට උපකාරී වන මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන උපදෙස් 9 ක් මෙන්න.

 

මූල්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා ඉහළම උපදෙස් 9.

 

අයවැයකට අනුව වැඩ කරන්න 

අයවැයකරණය ඔබේ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාව ගොඩනැගීමේ තීරණාත්මක කොටසකි. අයවැයක් තිබීම සහ එයට අනුගත වීම ඔබට වියදම් පාලනය කරමින් ඉතිරි කිරීමේ ඉලක්ක කරා පහසුවෙන් ළගා වීමට උපකාරී වේ.

 

ඔබ උපයනවාට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරන්න

ඔබ කොපමණ උපයා ගත්තද, ඔබ උපයන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරන්නේ නම් මාසය අවසානයේදී ඔබට කිසිවක් නොලැබේ. එබැවින් සෑම විටම වියදම් අඩු කිරීම ඔබේ පුරුද්දක් කර ගන්න. ඔබට හැකි සෑම විටම වියදම් අඩු කරන්න. කුඩා දේවල් සඳහා වන වියදම් අඩු කිරීම පවා විශාල වෙනසක් කළ හැකිය.

 

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණයෙන් මිදෙන්න

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය යනු ඔබේ මූල්‍ය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙන් වළක්වන ප්‍රධාන බාධකයයි. එය අත ළඟ ඇති ණය භාවිතා කිරීමට පෙළඹවීමක් විය හැකි නමුත් ඔබ වඩා හොඳ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවයක් කරා ගමන් කිරීමට නම්, ඔබ හැකි තරම් ඔබේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු අතර ඔබ එය භාවිතා කරන විට හැකි ඉක්මනින් ගෙවිය යුතුය.

 

 

ඔබගේ වටිනාකමට සරිලන වැටුපක් ලබාගන්න 

වෙළඳපල තුළ ඔබගේ කුසලතාවන්ගේ වටිනාකම තේරුම් ගෙන ඔබේ කුසලතා සඳහා සාධාරණ අදායමක් ඔබට ලැබෙන බවට වග බලා ගන්න. අඩු වැටුපක් දිගු කාලීනව ලබා ගැනීම ඔබේ මූල්‍යය තත්වයට  සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. එමනිසා, ඔබ එය ලැබීමට සුදුසු යැයි සැබවින්ම විශ්වාස කරන්නේ නම් වැටුප් වැඩි කිරීමක් ඉල්ලා සිටීමට වග බලා ගන්න.

 

 

විශ්‍රාම සැලසුමකට දායක වන්න

ඔබගේ වයස කීය වුවද, ඔබ රජයෙන් විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා ගන්නේ නම් මිස, විශ්‍රාම ගැනීම ගැන සිතා බැලිය යුතුය. ඔබේ විශ්‍රාම ගැනීම සඳහා යම් මුදලක් වෙන් කිරීම හෝ විශ්‍රාමික ඉතිරිකිරීමේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වීම ඔබේ මූල්‍ය සුරක්‍ෂිතතාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවේ තිබිය යුතුය.

 

 

ඉතිරි කිරීමේ සැලැස්මක් තබා ගන්න

මාසය සඳහා ඔබගේ සියලු බිල්පත් හා අවශ්‍යතා ගෙවන තුරු ඔබ මුදල් ඉතිරි කිරීමට බලා සිටින්නේ නම්, ඔබට කිසි විටෙකත් මුදල් ඉතිරි කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. එබැවින් ඉතිරිකිරීමේ සැලැස්මක් තබා ගන්න. ඔබේ බිල්පත් ගෙවීමට හෝ  අවශ්‍යතා සඳහා වියදම් කිරීමට පෙර ඔබේ මාසික ආදායමෙන් අවම වශයෙන් 5% ක් වෙන් කරන්න.

 

ඔබේ රැකියා ප්‍රතිලාභ උපරිම කරගන්න

ඔබේ සේවා ස්ථානයෙන්  ඔබට ලැබෙන සියලුම සෞඛ්‍ය සහ රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ඔබ දන්නා බවට වග බලා ගෙන ඒවා භාවිතා කරන්න. ඔබගේ රැකියා ප්‍රතිලාභ මඟින් ඔබේ සාක්කුවෙන් විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකි බැවින් ඒවා භාවිතා කරන්න.

 

ආයෝජනය කරන්න

ඔබේ මුදල් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආයෝජනය ඔබට උපකාරී වේ. ඉතිරිකිරීම් සඳහා වෙන් කිරීමෙන් පසු ඔබට මුදල් ඉතිරිව ඇත්නම් එය යම් ආයෝජනයකට දමන්න. කෙසේ වෙතත්, ඔබ ඔබේ මුදල් ආයෝජනය කරන විට එය ලාභදායී බවට වග බලා ගන්න, එවිට ඔබට ඔබේ මුදල් අහිමි නොවේ. 

 

රක්ෂණයක් ලබා ගන්න

එය ඔබගේ මෝටර් රථය, ව්‍යාපාරය හෝ ඔබේ ජීවිතය වේවා, යම්කිසි නරක දෙයක් සිදුවුවහොත් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙවීමට ඔබට රක්ෂණයක් ඇති බවට වග බලා ගන්න.

 

ඔබේ මූල්‍ය ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔබගේ සැලැස්ම සකස් කරන විට මේ දේවල් මතකයේ තබා ගන්න.