Lotus Loan

Lotus Loan වෙතින් රු. 40,000 දක්වා සහනදායි කොන්දේසි මත මාර්ගගත ණයක් සඳහා දැන්ම අයදුම් කරන්න

බොහෝ දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ හදිසි මුල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කිරීමට ණය මුදල් ලබා ගැනීමට සිදුවේ. ඔබ කළ යුත්තේ සෙවුම් කොටුවේ ඔබගේ ඉල්ලීම ඇතුළත් කර විකල්ප ලැයිස්තුව හරහා අයදුම් කිරීමයි. අනෙකුත් අන්තර්ජාලය හරහා ක්ෂණික ණය ලබාදෙන ආයතන හා සැසදීමේදී Lotus Loan ආයතනයට සුවිශේෂී තැනක් හිමිවේ. මුලික අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙන්, ඉක්මන් අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් සහ අන්තර්ජාලය හරහා අපගේ සේවාව භාවිතා කිරීමෙන් කෙටි කාලයක් තුළ ඔබේ ගිණුමට එවනු ලබන ණය මුදල ඔබට ලබා ගත හැකිවනු ඇත.

                                                                          

සේවාව භාවිතා කළ හැක්කේ කාටද?

අවම අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව, කෙටි ණය අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සහ අන්තර්ජාලය හරහා සේවාව භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට මුදල් ලබා ගත හැකි අතර එය කෙටි කාලයක් තුළ ඔබේ ගිණුමට බැර කරනු ලැබේ.

 • අවශ්‍ය අවම සහ උපරිම වයස සපුරා තිබීම  (අවුරුදු 22 සහ 55 අතර)
 • ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියකු වීම
 • අවම මාසික අදායම රු. 25,000 වීම

ඔබ යොමු කරන ණය අයදුම්පතේ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාදීම අනිවාර්ය වේ. තොරතුරු තහවුරු කරගැනීම සඳහා, ඔබ ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ආශ්‍රයෙන් තොරතුරු සැපයිය යුතු අතර අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ලියකියවිලි ණය අයදුම්පත සමඟ යොමු කළ යුතුය.

 

ණය සේවා සැපයීමේ විශේෂතා

Lotus Loan වෙතින් ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල රුපියල් 40,000කි. Lotus Loan වෙතින් ණය මුදලක් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී, චෙක්පත කඩිනමින් අනුමත කර, අයදුම් කරන ලද ණය ඉල්ලීම අනුමත කර හෝ ප්‍රතික්ෂේප කළේ දැයි දැනුවත් විය හැක. ණය ආපසු ගෙවීම සහ ණය මුදල් ලබාගැනීම යන කරුණුවලට අදාළ වන නිර්ණායක කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

මූලික අවශ්‍යතා ලැයිස්තුව වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇත. ඒවා පහත පරිදි වේ:

 • පළමු ණය මුදල ලබා දෙන කාලය: දින 122
 • ස්ථාපිත පොලී අනුපාතය: වසරකට 12%
 • නඩත්තු ගාස්තුව: රුපියල් 13,920

Lotus Loan නිල වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ආයතනයේ සේවකයන් විසින් ලබාදෙන උපදේශනය අතරතුර අමතර කොන්දේසි පිලිබඳ දැනුවත් වියහැක.

උපරිම මුදල

රුපියල් 40,000

උපරිම කාල සීමාව

දින 122 (මාස 4)

පොලී අනුපාතය

වසරකට 12%

 

පුනරාවර්තන ණය නියමයන් සහ කොන්දේසි

ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් සඳහා ණය නැවත අයදුම් කිරීම සඳහා විවිධ සීමා කිරීම් සහ කොන්දේසි වලට යටත් වේ. දෙවන වරටත් ණය අරමුදල් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන Lotus Loan ගනුදෙනුකරුවන් පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ ලබයි.

 • උපරිම ණය කාල සිමාව දින 182 දක්වා වැඩි වේ

 • අප විසින් ලබාදෙන උපදේශන සඳහා ගාස්තුව රුපියල් 3,600 කි

 • අයදුම්පත සක්‍රීය කිරීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ණය නියමයන් සහ කොන්දේසි කල්තියා දැන ගැනීමෙන් ඔබට ඔබේ අවශ්‍යතා වඩාත් හොඳින් ඉටු කරන ගනුදෙනුව තෝරා ගැනීමට උපකාරී වේ.

 

ණය මුදලක් සඳහා අයදුම් කරන ආකාරය

Lotus Loan සරල ණය අයදුම් කිරීමේ කොන්දේසි සපයයි. ඔබට ශාඛාවක් සඳහා ඔබේ නගරයේ සෙවීමට හෝ ප්‍රතිචාරයක් සඳහා දිගු වේලාවක් බලා සිටීමට අවශ්‍ය නැත. ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහත පරිදි වේ:

 • වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමයක් විවෘත කිරීම
 • ණය මුදල ඇතුලත් කර පෝරමයක් පුරවා ඒ සඳහා අයදුම් කිරීම
 • Lotus Loan නිලධාරියෙකුගෙන් දුරකථනයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම
 • ලබාදුන් තොරතුරු මාර්ගගතව තහවුරු කිරීම
 • නිශ්චිත බැංකු ගිණුමට ණය මුදල් ලබාගැනීම

ණය ආපසු ගෙවීමේදී ලෝටස් ලෝන්  ආයතනයේ අනුමැතියෙන් පසුව ලබා ගත හැකි විශේෂතාවලට අනුකූලව ගෙවීම් සිදු කළ යුතු බව මතක තබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා කලින් තීරණය කළ අගයක් සහිතව අදියර තුනකින් සිදුකරනු ලැබේ. ණය මුදල ගෙවීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ මෙම වාරික තුන සම්පුර්ණ කිරීමයි.

 

ණය ගැනුම්කරු විසින් සපුරාලිය යුතු නියමයන් සහ කොන්දේසි

වාසිදායක කොන්දේසි මත, Lotus Loan ආයතනය ණය මුදල් පිරිනමනු ලැබේ. ණය මුදල් ලබාගැනීමට අමතරව ආයතනය සමඟ ගනුදෙනු කිරීමෙන් ප්‍රතිලාභ ගණනාවක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබාගත හැක.

 • පළමු ගෙවීමක් නොමැත
 • ණය අයදුම් කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කෙරේ
 • අන්තර්ජාලය හරහා ලේඛන සැපයීම ප්‍රමාණවත්ය

අයදුම්පතක් සම්පුර්ණ කිරීමට ඔබට විනාඩි පහකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත නොවනු ඇත. කළමනාකරුවෙකුගේ තහවුරු කිරීමක් ලැබීමෙන් පැය 24 ක් ඇතුළත හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, නියමිත බැංකු ගිණුමට මුදල් බැර කෙරේ. මීට අමතරව, ඔබට පෙර ආපසු ගෙවීමක් ඉල්ලා සිටිය හැක. පළමු සහ ඉදිරි ගෙවීම් ප්‍රකාශිත අවමය ඉක්මවිය හැකි නමුත් ඊට වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

 

පාරිභෝගික අවශ්‍යතා

Lotus Loan ගනුදෙනුකරුවන්ට රුපියල් 40,000ක් දක්වා ණය මුදලක් සඳහා අයදුම් කල හැක. උපරිම මාස හතරක ආපසු ගෙවීමේ කාලයක් ඇත. Lotus Loan සේවාව භාවිතා කිරීම සඳහා පහත කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය:

 • අනන්‍යතාවය සනාථ කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ලේඛනයක් සැපයිය යුතුය
 • ස්ථිර රැකියා ස්ථානයක් තිබීම
 • අවම සහ උපරිම වයස් සිමාව සපුරාලිය යුතුය (අවුරුදු 22 - 55)

Lotus Loan වෙතින් ණය මුදලක් සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කරන විට, ණය ගිවිසුමේ නියමයන් පරීක්ෂා කර දීමනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට අවස්ථාවක් ඇත. සියලුම නියමයන් සහ කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් ලබාගත් ණය මුදල පැය 24ක් ඇතුළත ඔබේ බැංකු ගිණුමට බැර කෙරේ. Lotus Loan ආයතනය විසින් අයදුම්පතෙහි දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට කෙටි පණිවිඩයක් මඟින් අදාල විස්තර ඔබට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

 

පද්ධතිය භාවිතා කිරීමේ වාසි සහ අවාසි

Lotus Loan සමාගම තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් හට ණය මුදල් ලබාදීමට සැදී පැහැදී සිටි. Lotus Loan ආයතනය විසින් ලබාදෙන ණය මුදල ඔබට වැදගත් වන්නේ ඇයි:

 • දිනක් ඇතුළත ණය මුදල ලබා ගැනීමේ හැකියාව
 • සරල සහ විනිවිද භාවයෙන් යුතු ගෙවීම් කොන්දේසි
 • අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විනාඩි 5 කට වඩා ගත නොවේ
 • ඇපකර අවශ්‍යතාවයක් නොමැත
 • අයදුම් කිරීම හරහා මාර්ගගතව සිදු කෙරේ
 • ලේඛන අන්තර්ජාලය හරහා යොමුකිරීමට අවස්ථාව ඇත

Lotus Loan ආයතනය විසින් ණය මුදල් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය දුරකථනය හරහා සිදුකරන බැවින් ඔබට බැංකුවට යෑමට අවශ්‍ය නොවේ. Lotus Loan වෙබ් අඩවියේ, අවශ්‍ය කොන්දේසි, නිර්ණායක සහ ගෙවීම් ක්‍රම පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තර ලබාගත හැක. ණයට ගත් මුදල් ආපසු ගෙවිය හැක්කේ කවදාදැයි තෝරා ගැනීමට පාරිභෝගිකයින්ට ඉඩ දීම සඳහා, කලින් ආපසු ගෙවීමට ද අවසර දෙනු ලැබේ.

Lotus Loan ආයතනය විනිවිද භාවයෙන් යුතු මෙහෙයුම් පිළිබඳව අවධානය යොමු කළද, ණය මුදල් අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ යම් අඩුපාඩු සිදුවිය හැකි බව  මතක තබා ගැනීම වැදගත්ය. පහත දැක්වෙන්නේ සහයෝගීතාවයේ අවාසි කිහිපයක්:

 • ජංගම යෙදුම් හරහා ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හෝ ණය ගෙවීමට නොහැකි වීම
 • උපදේශන සේවාවන් සඳහා ආයතනය විසින් අයකරන අමතර ගාස්තු ගෙවීමට සිදුවීම
 • නියමිත ගෙවීමක් අතපසු වුවහොත් කුමක් සිදුවේද යන්න පිළිබඳව උපදේශකයා විසින් තොරතුරු ලබාදෙනු ලැබේ

Lotus Loan ආයතනය විසින් ණය මුදල් පිරිනැමීම තක්සේරු කරනු ලබන්නේ අවශ්‍ය සියලුම දත්ත ආයතනයට ලැබීමෙන් අනතුරුවයි. ණය අයදුම්කරුවන් හට ඔවුන්ට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු සපයන බැවින් මෙම ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් සඳහා විශ්වාසදායක ණය මුදල් පිරිනමන්නෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ.