අදම Samsung Galaxy Smart Phone එකක් දිනා ගන්න

ඉතිරි කාලය:

දින

පැය

මිනිත්තු

තත්පර

Samsung Galaxy ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් දිනා ගැනීමට ඔබට කදිම අවස්ථාවක් අපි ගෙන එන්නෙමු. ඔබට සරල පියවර කිහිපයකින් ගැලැක්සි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක ආඩම්බර හිමිකරු විය හැකිය.

කොන්දේසි -

  • OnCredit වෙතින් ගනුදෙනුකරුවන් නැවත ණය 3 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබිය යුතුය.
  • පාරිභෝගිකයින් සියළුම ණය ගෙවා අවසන් කල යුතුය.
  • තරඟයට සහභාගී වන පාරිභෝගිකයින් OnCredit Sri Lanka Facebook පිටුවට Like /Follow කර තිබිය යුතුය

ප්‍රවර්ධන කාලය අවසානයේදී, වාසනාවන්තයින් 2 දෙනෙකු ලැයිස්තුවෙන් අහඹු ලෙස තෝරාගෙන Facebook  හරහා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ත්‍යාගය - Samsung Galaxy M02 
ඉතින්, ඔබ බලා සිටින්නේ කුමක් සඳහාද? අදම පටන් ගන්න! ඔබේ ණය සඳහා මෙතැනින් අයදුම් කරන්න  - https://bit.ly/3DrFhMw

ප්‍රවර්ධන 2021 ඔක්තෝබර් 31 දක්වා වලංගු වේ